top of page

AWACS Memberen (1982 bis haut)

(Musiker, Techniker a Logistiker)

an alphabetescher Uerdnung:

Bertemes Luc;

Bonifas Lary;

Brachmond Robi;

Carbotti Tun;

Castellano Maria;

Castellano Leonardo;

Brück Armand;

Duhr Guy;

Duhr Romain;

Dumont François;

Federspiel Fernand;

Forthoffer René;

Giannuzzi Raoul;

Guillaume Christian;

 Hencks Joël;

Hoffmann Christiane;

Joly Yvan;

Juchem Claude;

Konsbrück Patrick;

Krippeler Denise;

Krippler Guy;

Künne Claus;

Lauer Joëlle;

Majerus Abbes;

Musel Eugène,

Neumann Fernand;

Ney Emmanuel;

Penning Alain;

Pizzaferri Sonja;

Pozzacchio John;

Reckel Marc;

Reinardt Serge;

Ries Nico;

Schammel Henri;

Schank Paul;

Schaul Christiane;

Schaus Claude;

Schier Johannes;

 Schmitz Claude;

Schmitz Patrice;

Schmitz René;

Schott Gérard;

Schumacher Yves,

Soisson Georges;

Speltz Carlo;

Stiefer Claude;

Stoffel Francis;

Thurmes Dan;

Wagner Gilbert;

Weber-Dostert Mariette;

Wégé Nico;

Weigel Camille;

Wein Didier;

Welter Marion;

Wolff Alain.

bottom of page