Nächst Optrëtter

2021

den 8ten Mée - 20:00 Hr

an der aaler Séeerei zu Dikkrech

Gala vun der "Garnisounsmusek"

den 23ten Juni - géint 13:00 Hr

"Arméifest" hannert der Philharmonie

Datum an den Zäitplang sin nach ze definéieren

"Réimertheater" zu Duelem

den Datum as nach ze definéieren - 19:00 Hr

"Beim Baron" zu Uesweiler

den Datum as nach ze definéieren - 19:00 Hr

"Beim Baron" zu Uesweiler

Copyright © GS 2017